35 ΑΠΊΣΤΕΥΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΆ ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΈΝΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΏΤΙΑ ΑΥΓΏΝ - ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΣΤΕ - 2021