30 ΙΔΈΕΣ ΙΔΙΟΦΥΐΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΉ ΠΑΛΑΙΏΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΆ ΝΈΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ - ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΣΤΕ - 2021