ΠΏΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΕΤΕ ΈΝΑ ΟΛΌΓΡΑΜΜΑ 3D ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΟ SMARTPHONE ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΛΙΆ ΘΉΚΗ CD - ΛΎΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ - 2024