20 ΕΎΚΟΛΟΥΣ ΚΑΤΌΧΟΥΣ ΚΑΛΑΘΙΟΎ DIY ΚΑΙ ΓΆΝΤΙΑ ΦΟΎΡΝΟΥ ΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΊΝΑ ΣΑΣ ΜΕ ΔΩΡΕΆΝ ΜΟΤΊΒΑ - ΣΠΙΤΙΚΌ - 2024