ΠΏΣ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΟΥΝ ΌΛΑ ΤΑ ΕΊΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΣΕ ΔΎΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΕΣ ΚΆΔΟΙ ΠΈΝΤΕ ΓΑΛΌΝΙ - ΣΠΙΤΙΚΌ - 2024